NOTA PREMSA/COMUNICAT | Crida en bloc de la comunitat educativa i partits polítics a fer objecció de consciència a les proves de primària de la LOMQE

RP_XEI_FaPac03_72

 • La FaPaC, la XEI, sindicats, mestres, estudiants, moviments socials i partits polítics fan una crida a les famílies a fer objecció de consciència i no dur els seus fills a l’escola durant la realització de les proves externes.
 • Les entitats denuncien que Catalunya està desplegant la LOMQE de manera exemplar i que les proves de primària s’emmarquen sota la llei orgànica del Partit Popular.
 • Demanen a la consellera Meritxell Ruiz que no coaccioni a les direccions i respecti la decisió de les famílies per fer objecció de consciència.

Barcelona, 18 d’abril de 2016

En roda de premsa, aquest dilluns, la FaPaC, la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI), i representants de USTEC-STEs, CCOO, UGT, CGT, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), l’Associació de Mestres Rosa Sensat, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, l’ILP per l’Educació Pública, Assemblea Groga, En Comú Podem, la CUP i Catalunya Sí Que Es Pot han fet una crida a les famílies a fer objecció de consciència a les proves de tercer i sisè de primària programades per aquest abril i maig. L’acció consisteix a no portar els seus fills i filles a l’escola per evitar que facin les proves.

Han intervingut Belén Tascón en representació de la XEI i de la FaPaC; Geo Saura, professor investigador de política educativa a la UAB; Ramón Font, d’USTEC, i Àngel Garcia, de CCOO. També hi han estat presents Laia Martí (UGT),Maria Vinuesa (Associació de Mestres Rosa Sensat), Joan Mena (En Comú Podem), Jessica Albiach (Catalunya Sí Que Es Pot), Pilar Castillejo(CUP), Josep Riera (CGT), Teresa Ciurana (Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya), entre d’altres.

A més de la crida a l’objecció de consciència de les famílies, la XEI ha denunciat les pressions del Departament d’Ensenyament a les direccions de les escoles per realitzar les proves com sigui i quan sigui. Les intervencions de Geo Saura(UAB), Ramón Font (USTEC) i Àngel Garcia (CCOO) han destacat també el transfons mercantilitzador de l’educació que hi ha al darrera de les proves i de la LOMQE, i han demanat, entre d’altres coses, que direccions i mestres compactin les dates de les proves de tercer per facilitar el boicot de les famílies.

Les proves: una eina de privatització de l’educació. L’objecció: una oportunitat per paralitzar la LOMQE

Les entitats que han realitzat la crida entenen l’objecció de consciència a les proves de tercer i sisè de primària com una eina per paralitzar la LOMQE i tot el que representa. Les proves externes són un instrument fonamental dels sistemes educatius basats en la competició perquè permeten classificar les escoles i establir rànquings entre elles. Per a les entitats de la crida, neutralitzar les proves significa, per tant, paralitzar la LOMQE.

Les proves porten a la privatització i la mercantilització de l’educació a través de la comparació i l’establiment de rànquings entre escoles. Mestres i centres es veuen immersos en un règim competitiu i de funcionament empresarial aliè a l’esperit de l’educació inclusiva. Per altra part, el reduccionisme flagrant de les proves força a reconduir l’educació cap a una deriva academicista i de premi/càstig, a canviar els programes i projectes d’escola perensinistrar els nens a superar els exàmens (en molts casos test) de 12 hores de durada o més, i a segregar els alumnes en diferents itineraris de forma prematura, deixant de garantir la igualtat d’oportunitats. Les entitats de la crida advoquen per avaluacions que busquin detectar mancances i assignar els recursos necessaris sense fer entrar escoles, mestres i alumnes en un règim competitiu.

Catalunya, capdavantera en l’aplicació de la LOMQE i les seves proves

Catalunya és, després de la Comunitat de Madrid (laboratori de proves de la LOMQE), el lloc on s’està desplegant la llei Wert de manera més exemplar. L’anul•lació de la funció decisòria dels Consells Escolars, el decret de direccions o les pròpies proves externes son exemples palesos d’aquesta realitat.

Davant del discurs, confús i contradictori, que el Departament d’Ensenyament està oferint  sobre les proves de tercer i sisè de primària tot afirmant que “a Catalunya realitzarem les proves de sempre de la LEC”, les entitats han remarcat que el problema no és si les proves són LOMQE o són LEC, sinó que hi hagi proves externes estandarditzades i l’ús que se’n faci d’elles. La LOMQE permet publicar els resultats d’aquestes proves (ja siguin amb continguts marcats per LOMQE o  per la LEC). Per molt que la consellera Ruiz afirmi que a Catalunya es faran les proves de la LEC, les proves funcionen sota el marc jurídic de la llei orgànica del PP, d’obligat compliment.

Coaccions del Departament d’Ensenyament i exigència d’un posicionament clar al costat de les famílies objectores

Les entitats han denunciat que, en la darrera setmana, el Departament d’Ensenyament ha iniciat una campanya de pressió a les direccions de les escoles per realitzar, com sigui i quan sigui, les proves de primària. Les direccions se senten pressionades i assenyalades per la inspecció i es veuen forçades a posicionar-se contra les famílies objectores. Amb aquestes pressions, el Departament d’Ensenyament està esquerdant la unitat de les comunitats escolars i atemptant contra el dret legítim a l’objecció de consciència de les famílies.

L’any passat, de fet, la consellera d’Ensenyament Irene Rigau va entrar en un remolí de declaracions i amenaces que la van portar a acusar les famílies de ser irresponsables i de fomentar l’absentisme, va amenaçar d’enviar els serveis socials i a la guàrdia urbana en cas que fessin objecció de consciència a les proves i va intervenir a través de les inspeccions. Aquest fet contrasta amb l’actitud del govern del País Basc, que va respectar l’objecció de consciència de les famílies. Per altra part, i malgrat les amenaces de Jose Ignacio Wert, el govern central no va fer venir l’Alta Inspecció a Catalunya com va passar a d’altres comunitats com a Astúries, fet que palesa que a Catalunya, la LOMQE  es va desplegar amb tota normalitat.

Les entitats han demanat a Meritxell Ruiz el seu compromís públic de respecte a  l’objecció de consciència de les famílies a les proves de tercer i sisè, i li demanen que no obligui a fer les proves a qui hagi decidit no fer-les. 

Exigeixen enèrgicament a la consellera que es comprometi a no coaccionar més a mestres ni a direccions amb la intenció d’induir-los a no respectar la voluntat de les famílies objectores. Recordem que altres governs autonòmics (com el del País Basc, Astúries, Navarra…) aquest any no faran les proves.

RP_XEI_FaPac04_72

Comunicat de la Xarxa d’Escoles Insubmises: A propòsit de les eleccions generals del proper 20 de desembre de 2015

El proper 20 de desembre de 2015 tenim l’oportunitat d’escollir, a través de les urnes, un nou govern que dirigeixi l’estat en els propers quatre anys. La política educativa estarà present als programes de tots els partits polítics aspirants i hem de ser molt conscients que, lluny de considerar-la una qüestió menor, el projecte educatiu de cada partit serà una síntesi del model polític i social que representa el propi partit i del model polític i social que es vol inculcar a les generacions més joves.

Democràcia o autocràcia? Igualtat o desigualtat? Convivència o competència? Inclusió o segregació? Pensament crític o adoctrinament? Autonomia comunitària o liberal?  Solidaritat o individualisme? Humanisme o academicisme? Igualtat o sexisme? Equitat o classisme? Transformació social o conservadorisme?

La Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI) aposta per una escola democràtica, igualitària, crítica, participativa, solidària, humanista, coeducativa, equitativa i transformadora. I aposta per una escola així perquè vol una societat així.

La llei orgànica sobre educació actualment vigent a Espanya, la LOMCE (LeyOrgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), popularment coneguda com a llei Wert, materialitza un model d’escola i de societat completament oposat al que defensa la XEI, ja que:

 1. La LOMCE proposa un currículum academicista i obsolet que, lluny de corregir les dues raons fonamentals del fracàs del sistema educatiu espanyol (l’avorriment i falta de motivació, per una banda, i l’academicisme acumulatiu i competitiu, per l’altra), en perpetua les causes. A la LOMCE, la innovació pedagògica i l’ampliació del currículum més enllà dels continguts brillen per la seva absència.
 2. La LOMCE desintegra la comunitat educativa en grups d’interessos diferents i sovint contraposats en lloc de promoure el sentit de comunitat. El cos docent en especial, és ignorat, posat sota sospita i culpabilitzat.
 3. La LOMCE introdueix una organització autocràtica: l’estructura piramidal coronada per la figura del director i el funcionament directiu substitueixen l’estructura horitzontal anterior que funcionava de manera democràtica a través dels Consells Escolars.
 4. La LOMCE sorgeix d’un marc ètic fonamentat en l’individualisme, la competència, la segregació i la privatització. La LOMCE és l’instrument per a materialitzar i perpetuar aquests valors a curt, mig i llarg termini. L’atenció a la diversitat i a l’alumnat amb necessitats educatives diferents no hi té cabuda.

Per totes aquestes raons des de la Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE ens dirigim als partits polítics candidats tot comunicant-los que considerem indispensable que qualsevol partit que aspiri a assolir una escola i una societat inclusives i transformadores hauria d’incloure en els seus programes electorals els punts següents:

 1. Derogació imminent i immediata de la LOMCE.
 2. El compromís per una educació pública universal, inclusiva i de qualitat que busqui l’excel·lència no només acadèmica sinó integral de les persones i que cregui en els valors d’una societat igualitària, solidària, inclusiva i transformadora.
 3. Dedicació d’un mínim del 7% del PIB en educació pública, tal com es fa a aquells països que, com Finlàndia, han considerat l’educació com un eix prioritari de les seves polítiques.
 4. Convocatòria d’un debat públic i obert a tots els actors de la comunitat educativa i a la societat que ens permeti pensar en l’educació que volem: els seus valors fonamentals, el currículum i l’avaluació, la comunitat educativa i els seus actors, i l’estructura i organització del sistema educatiu.

De la mateixa manera, des de la Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE ens dirigim a la ciutadania per demanar-li:

 1. Tenir en primordial consideració la política educativa de cada programa electoral a l’hora d’emetre el seu vot, ja que el projecte educatiu que ofereixi cada partit expressarà l’essència del seu model polític i social.
 2. Votar NO a la LOMCE. És a dir, NO votar aquells partits que defensin per acció o omissió el manteniment de la LeyOrgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa o que defensin per acció o omissió els mateixos valors i/o instruments de la LOMCE.

Xarxa d’Escoles Insubmises

Barcelona, desembre de 2015

Descarrega el comunicat en PDF: Comunicat XEI Eleccions 20D 2015

Noalalomce_net_Organitzacio

Comunicat de la XEI. Roda de premsa. FAPAC. 21 de maig 2015

El passat 4 de maig des de la Xarxa d’Escoles Insubmises a la llei Wert, la XEI, vam iniciar una campanya d’informació i objecció de consciència a les proves de tercer de primària introduïdes per la LOMCE. Unes proves que, com hem explicat al llarg d’aquesta campanya, són un instrument del govern del PP per introduir un canvi estructural en el nostre sistema educatiu. Canvi que es fonamenta en els principis de l’ensenyament directiu i tradicional i que introdueix la segregació i la competitivitat -entre centres i alumnes-  com un dels eixos rectors de l’educació dels infants.

Sabíem i sabem que les revàlides de tercer de primària no eren unes proves més ni eren les de sempre, són la clau de volta de la implementació del nou sistema educatiu, el del PP, que es basa en la lògica mercantilista i que defuig el paradigma de l’escola inclusiva.

Ens les nostres estimacions més optimistes prevèiem que,   en dues setmanes, podríem arribar a unes 200 famílies objectores. Però finalitzada la campanya podem dir, amb orgull, que hem arribat a les 849 famílies objectores.   849, Sra. Rigau.   Victòria rotunda de les famílies contra Wert.

Davant d’aquesta increïble resposta de les famílies contra la imposició de la llei Wert a través de les proves de tercer de primària,    la Sra. Rigau va començar a menystenir-nos i a ridiculitzar-nos, va continuar tractant-nos de miops irresponsables o de promotors de l’absentisme escolar i ha acabat amagant-nos informació sobre les dates de repetició de les proves  i allargant,  de manera absolutament irregular ,el termini preestablert per fer els exàmens. I no només això, la seva darrera resposta a l’objecció de consciència ha estat la intimidació a les direccions i mestres per posar a les famílies en una situació de xantatge difícil de gestionar. L’amenaça era clara, si davant l’ordre de repetir els exàmens hi torna a haver la negació de les famílies, es prendran mesures contra les direccions de les escoles dels nostres fills i filles.

Aquests dies de campanya, les histriòniques reaccions de la Sra. Rigau a través de la seva xarxa d’inspectors , ens han deixat quatre escenaris diferents:

 • El de les escoles amb famílies insubmises   on Inspecció no ha aparegut    o ha pres nota dels alumnes no presentats sense de moment dur a terme mesures addicionals.
 • El de les escoles on les famílies han fet objecció de consciència i no han pogut evitar que, posteriorment, els seus fills hagin sigut sotmesos als exàmens sense coneixement ni consentiment de les famílies, amb un secretisme deliberat i malintencionat.
 • El d’aquelles escoles on, davant l’objecció de consciència de les famílies, la inspecció ha passat de supervisar l’organització de les proves a ordenar-ne l’execució tot convertint els mestres en policies i còmplices involuntaris de Rigau.
 • L’escenari d’aquelles escoles on s’han personat els inspectors qüestionant la gestió del boicot i amenaçant verbalment de fer responsable a la Direcció del centre i expedientar-la en cas que comuniqui la nova data a les famílies o en cas que la desobediència es torni a repetir.   És a dir, s’obrirà expedient si Direcció no actua en contra de la voluntat de les famílies objectores.

 

Davant d’aquests esdeveniments i dels quatre escenaris descrits, la Xarxa d’Escoles Insubmises té 5 anuncis per fer:

Primer, Sra. Rigau, li anunciem que l’objecció de consciència l’han feta les famílies, ni mestres ni direccions. Concretament l’han feta 849 famílies. 849 famílies que s’han autoorganitzat per no dur els seus fills aquells dies a l’escola. 849 famílies que s’han informat sobre la llei Wert i han decidit fer un acte explícit i polític d’objecció de consciència   perquè aquesta llei que vostè critica tant no sigui aplicada. 849 famílies que s’han ‘empoderat’ i que han actuat amb una responsabilitat i coherència exemplars. Sra. Rigau li demanem explícitament que si els seus inspectors han d’obrir expedients no els adrecin a les direccions de les escoles sinó a les 849 famílies que s’han negat a obeir Wert. Aquest conflicte no és jurídic ni administratiu. És polític.

En segon lloc, Sra.Rigau, li volem anunciar que no acceptem ni acceptarem xantatges de cap tipus. L’escola som tots i tenim la majoria de la comunitat educativa al nostre costat. Si creu que intimidant mestres i direccions aconseguirà la confrontació amb les famílies, s’equivoca. Estem més junts que mai. Per vostès les escoles tenen enquestadors i policies, per nosaltres les escoles tenen mestres i educadors. Volem que sigui així, sempre. I és per això que   oferim tot el nostre suport, complicitat i solidaritat a totes les direccions i docents afectats,   i denunciem públicament, les amenaces vetllades i el xantatge dels inspectors del departament d’Ensenyament.

En tercer lloc, Sra. Rigau,  li exigim informació.   Davant la imposició sigil·losa de les proves de Wert demanem arguments, dades científiques que avalin el seu acatament a Wert, volem saber quines aportacions pressupostàries ha previst per millorar el sistema educatiu que tant li preocupa. No entenem per què ha imposat dissimuladament les proves de tercer de la LOMCE si la majoria de forces polítiques – inclosa la seva- i la comunitat científica  estan d’acord que la llei Wert és un autèntic despropòsit pedagògic i social. Si us plau, informi’ns amb detall sobre les mesures i recursos econòmics addicionals que el seu departament destinarà a les mancances que presumptament es detectaran amb els resultats d’aquests exàmens.   ¿Li recordem que la inversió en educació des del 2010 ha caigut un 35% per alumne? Ens podem creure que realment vostès tenen la intenció de millorar l’escola pública veient que les retallades constants en educació han estat la línia política del seu govern? I seguint amb Wert, ¿ens pot confirmar si també seguirà la línia del PP a Madrid, on en nom de la LOMCE, els infants comencen a ser examinats als 5anys? ¿Quedarà algun curs lliure de proves externes, selectivitats i revàlides?      Sra. Rigau, vostè ha implantat les proves de tercer de la LOMCE i ho ha fet sense informació prèvia perquè sap que són les proves de Wert. I no ha gosat negar-s’hi com ho han fet altres CCAA perquè com vostè mateixa va dir, ha preferit jugar a driblar, és a dir a acatar sense que es noti. La LOMCE,   llei orgànica,   obliga les administracions educatives a fer les proves i vostè les ha fetes,       també obliga a publicar-ne els resultats i vostè assegura que no ho farà.    Les seves declaracions, polítiques, no serveixen de res davant la llei. No té cap base jurídica que avali la informació que fins ara ens ha donat sobre aquest tema. I si no ho fa vostè, el ministeri ja trobarà la manera.

Quart punt, Sra. Rigau: volem el seu compromís públic que respectarà l’objecció de consciència de les famílies,     que deixarà sense efecte els exàmens fets als nens i nenes de famílies objectores i que no obligarà a fer les proves Wert a qui no vulgui fer-les. Demanem enèrgicament que es comprometi a no intimidar més a mestres i direccions amb la intenció d’induir-los a no respectar la voluntat de les famílies objectores. Li recordem que al País Basc, l’administració pública ha respectat l’objecció, la convidem a reflexionar i a prendre’n exemple.

Finalment, Sra. Rigau, arribem al cinquè punt.  Portem anys sent testimonis de la seva esperpèntica relació amb José Ignacio Wert, escoltem constantment els seus improperis envers la llei Wert, sobretot quant a la llengua.    Vostè es va declarar insubmisa a la llei, va dir que aniria als jutjats i que acceptaria les multes.   I ara estem desconcertats.    Perquè en lloc de veure-la al costat de les 849 famílies objectores,   ens la trobem acompanyant Wert.      Sincerament, no entenem res.    Entenem que ha arribat el moment de deixar els gestos i les paraules per passar als fets. Des de la Xarxa d’Escoles Insubmises li exigim que vostè, el seu partit i el Govern de tots, aturi el desplegament de la LOMCE.  Sabem que és possible. Astúries i Andalusia ho han fet.    Només cal la voluntat política de fer-ho. ¿O és que a vostès no els interessa aturar la llei Wert? Li ho repetirem , Sra. Rigau: aturi el desplegament de la LOMCE. Aturi el desplegament de la LOMCE.

Nosaltres, les 849 famílies, no ens aturem, no ens cansem de repetir-ho. En aquestes dues setmanes de campanya hem treballat molt i hem driblat molt bé el seu joc de menysteniment, desacreditació i ridiculització. Ha sigut un èxit rotund malgrat la poca presència mediàtica i malgrat la desinformació i la informació esbiaixada que el Departament ha repartit a les escoles .  En aquestes dues setmanes de campanya hem aconseguit el suport de la CUP, d’ICV, de Podem i de Barcelona en Comú. Els dirigents del PSC i d’Esquerra Republicana també ens han manifestat el seu suport. Entre d’altres, tenim al nostre costat i el suport explícit dels sindicats USTEC i de CCOO, de federacions de mares i pares d’alumnes de primària i secundària, d’organitzacions d’estudiants, d’associacions com Rosa Sensat, moviments de renovació pedagògica i la resta d’organitzacions que formen part del MUCE.

I no només hem aconseguit aquest suport. Hem aconseguit el suport de centenars de famílies que no tenen fills a tercer o que han fet les proves sense haver-ne estat informades    que han cridat ben fort   #Tots SomTercer . Hem aconseguit ‘l’empoderament’ de les famílies, 849 famílies que no pararem. Arribarem al Consorci, arribarem al Departament d’ensenyament, arribarem al Síndic de Greuges. Arribarem allí on calgui perquè no estem disposades a deixar el futur dels nostres fills en mans de Wert.

Ara, Sra. Rigau, li demanem que faci el mateix. Per tots aquests motius per d’altres que ens farien allargar: No ens deixi soles, acompanyi’ns i aparti’s d’una vegada del Sr.Wert i sobretot respecti l’objecció de les famílies i deixi de pressionar a les direccions.

roda premsa FAPAC

Comunicat de la Xarxa d’Escoles Insubmises. Roda de premsa 21 de maig 2015

 

Nota de premsa. La consellera Rigau amenaça que expedientarà les direccions dels centres on les famílies han fet boicot a les ‘proves Wert’

18/05/2015

La consellera del Departament d’Ensenyament Irene Rigau ha amenaçat a través dels inspectors que expedientarà les direccions d’aquells centres educatius on les famílies dels alumnes de tercer de primària han decidit no dur els seus fills per a realitzar les revàlides contemplades a la ‘llei Wert’.

Els darrers dies i a través dels seus inspectors, la consellera del Departament d’Ensenyament Irene Rigau s’ha posat en contacte amb les escoles que han tingut famílies insubmises a la LOMCE per fiscalitzar l’acció de les direccions envers la gestió del boicot a les proves de tercer de primària. En algunes d’aquestes escoles,  Inspecció ha acusat la direcció de males pràctiques per no haver sabut aturar el boicot i ha donat ordre de fer els exàmens durant els propers dies (fora de termini) als alumnes no presentats i de no donar avís previ a les famílies. Algunes famílies objectores ja s’han trobat que, després de fer el boicot, quan els seus fills han tornat a l’escola, s’ha examinat els nens sense avisar els pares i fora del calendari preestablert per l’escola. La inspecció ha donat a entendre a les direccions que en cas de comunicar noves dates a les famílies o de no arribar a fer els exàmens, s’obrirà un expedient a la direcció. El xantatge a les famílies objectores passa a ser, per tant, la darrera estratègia que ha adoptat el Departament d’Ensenyament davant la insubmissió a les proves Wert: si les famílies continuen fent boicot, perjudicaran directament a la direcció de l’escola.

L’objecció a les ‘proves Wert’ sembla que comença a inquietar de debò a la consellera Rigau i amb raó: són  824 famílies de 40 escoles de tota Catalunya que s’han mostrat insubmises i no han portat els seus fills a l’escola els dies de les proves. Davant d’aquest fet, Rigau deixa de banda l’estratègia de menyspreu del boicot i de vigilància vetllada que estava duent fins ara i passa a l’atac posant les direccions de les escoles com a moneda de canvi. Una mesura que frega la repressió i la vulneració del dret de protesta de les famílies, les quals han portat a terme aquesta acció al marge dels claustres i la direcció de les escoles.

 824 famílies, 40 escoles: un èxit sense precedents del primer boicot a la llei Wert

Davant la primera incursió de Wert  a les aules amb les proves de tercer de primària, la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI, https://xarxaescolesinsubmises.wordpress.com/) va començar a impulsar, el passat 30 d’abril, una campanya explicativa (http://noalalomce.net) per convidar les famílies a fer boicot a la imposició de la LOMCE. Si a l’inici de la campanya,  la XEI estimava que unes 230 famílies farien objecció de consciència sense portar els seus fills a fer els exàmens, contra tot pronòstic, la campanya es va tancar el passat divendres 15 de maig amb 824 famílies insubmises de més de 40 centres de tot Catalunya —des de les terres de l’Ebre fins al Pirineu, i des de les comarques gironines fins als barris de Barcelona—.

L’argumentari exposat, les xerrades dels membres de la XEI, l’interés de les famílies per aquesta qüestió, la magnífica capacitat d’autoorganització de les mares i pares de tercer de primària i el suport massiu de tot tipus de col·lectius i entitats vinculades al món de l’ensenyament (des de plataformes d’educació de tot el territori fins el MUCE, marc que aplega sindicats com Ustec i CCOO, federacions de mares i pares d’alumnes de primària i secundària, organitzacions d’estudiants, associacions com Rosa Sensat i moviments de renovació pedagògica) han estès el boicot a les avaluacions externes com una taca d’oli entre la comunitat afectada. A més de les xifres referides a la desobediència, el vídeo explicatiu de 13 minuts (https://www.youtube.com/watch?v=2MqRuH7Bq-w ) que la  XEI va publicar el passat 3 de maig ha rebut en una setmana gairebé 24.000 visites. Algunes escoles on les famílies han fet el boicot han rebut trucades de suport de la ciutadania i la XEI ha sumat noves adhesions, comunicats de famílies que se sumaven al boicot i multitud de sol·licituds de xerrades informatives.

L’oposició ciutadana a la llei Wert ha estat, per tant, contundent. Un fet que contrasta amb l’actitud de la conselleria d’Irene Rigau que ha actuat com a braç executor de la LOMCE i en una contracampanya paral·lela a la de la XEI, ha tramès cartes a les direccions de les escoles minimitzant la naturalesa de les proves; ha menystingut les famílies insubmises acusant-les d’irresponsables (unes famílies que apel·laven precisament a la responsabilitat de la consellera Rigau perquè no apliqués la llei Wert, tal com ho han fet d’altres comunitats com Astúries i Andalusia) i, finalment, ha presentat l’amenaça d’expedientar la direcció dels centres on les famílies han dut a terme el boicot. Una actitud molt allunyada de la del govern basc, per exemple, el qual ha fet una prova pilot de proves en 30 centres i ha respectat l’objecció de consciència de les famílies.

La XEI denuncia, a més, que els mitjans de comunicació públics, llevat de BTV, no han cobert la notícia d’acord amb la magnitud del resultat del boicot ni la importància que té el desplegament d’una llei com la LOMCE.

L’atac a la llengua catalana, una cortina de fum per desplegar la llei educativa més retrògrada

La LOMCE, promoguda pel ministre d’Educació José Ignacio Wert i popularment coneguda com a llei Wert, va ser aprovada el 9 d desembre de 2013. El consens entre totes les forces polítiques i la comunitat educativa i científica és que es tracta de la llei educativa més retrògrada d’ençà de la transició democràtica. L’excepció són el PP, que és qui ha promogut la llei, i CiU que, mentre públicament aparenta rebuig, està duent a terme el seu desplegament de manera impecable.

Criticada per la comunitat docent i pels experts en pedagogia, i directament contrària a la línia que segueixen països capdavanters en ensenyament com Canadà i Finlàndia, la LOMCE es fonamenta en els principis de l’ensenyament directiu i tradicional i introdueix la competitivitat entre centres i alumnes com un dels eixos rectors de l’educació dels infants. Les revàlides de tercer de primària no són unes proves més ni les de sempre, sinó la clau de volta de la implementació d’un nou sistema educatiu que es fonamenta en la lògica mercantilista i que defuig el paradigma de l’escola inclusiva.

La consellera manté que els resultats d’aquests exàmens no seran públics, però la LOMCE, llei orgànica, estableix clarament que sí que ho seran i, per tant, amb un simple requeriment les declaracions de la consellera poden quedar en paper mullat, publicar-se els resultats i entrar en l’establiment de rànquings entre escoles. Amb el desplegament de la llei, els rànquings, la segregació dels alumnes, la regressió pedagògica, la desconfiança i el control sobre el cos docent desplacen els èxits més importants del sistema educatiu actual com són l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació, la pluralitat de projectes educatius singulars en funció dels contextos socioeconòmics, la cada cop més estesa introducció del constructivisme, l’atenció a les intel·ligències múltiples i les estratègies que estan a l’avantguarda de la pedagogia actual i, finalment, el respecte i el reconeixement social de la tasca de la comunitat educativa.

La conselleria Rigau només ha alçat la veu per l’atac a la immersió lingüística. Es tracta, tanmateix, d’una estratègia que beneficia tant al PP com a CiU, ja que distreu l’atenció respecte al desplegament de la llei Wert. Des de la XEI s’emplaça a la consellera a respectar l’objecció de consciència de les famílies i a protegir l’escola inclusiva amb la mateixa contundència i energia amb què s’està defensant l’atac al català. L’actual estratègia de CiU i el Departament d’Ensenyament demostra que, més enllà de la llengua, s’advoca clarament per una escola privatitzada fonamentada en la lògica mercantilista. En l’èxit del boicot CiU ha vist perillar la implementació d’aquest model d’escola, el de Wert, i ha optat per passar directament al xantatge.

 Nota de premsa. català

Nota de premsa. castellà

 

xarxaescolesinsubmises@gmail.com
Web XEI: https://xarxaescolesinsubmises.wordpress.com

Web campanya: http://noalalomce.net

Twitter: @xarxaei

 

Nota de premsa. Sense normalitat

La Xarxa d’Escoles Insubmises fem una crida perquè famílies, mestres i alumnes es concentrin dilluns a la porta de l’escola de 8.50 a 9.05 del matí
La Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI)  aplega una trentena d’escoles catalanes i té el suport de la FAPAC, sindicats, plataformes educatives i els consells escolars municipals de l’Hospitalet, Cornellà i Sant Quirze del Vallès, dels ajuntaments de Girona, Figueres, Ripollet, Pals, Cornellà i Terrassa, i els districtes barcelonins de Gràcia i Sant Andreu. Ens sumem a la crida de començar el curs amb concentracions a les portes dels centres educatius que facin palès que el curs no comença amb normalitat.
I no comença amb normalitat perquè famílies, alumnes i mestres continuem patint les retallades que suposen menys mestres, més alumnes per aula, menys beques i menys recursos pels alumnes amb necessitats educatives especials. A més a més, aquest curs comença a aplicar-se la LOMCE a primer, tercer i cinquè de primària, una llei que, entre d’altres despropòsits, suposa un atac a l’escola catalana, democràtica –perquè converteix en paper mullat els consells escolars– i laica –perquè la religió torna a ocupar la centralitat i a ser avaluable.
També erosiona la igualtat d’oportunitats obrint la porta a que les escoles competim entre nosaltres pels recursos econòmics i els resultats acadèmics (publicant rànquings segons els resultats d’una prova externa) i possibilitant, amb l’FP bàsica, que milers d’alumnes amb dificultats acadèmiques siguin expulsats de l’educació obligatòria.
Per tots aquests motius, fem una crida a les escoles perquè facin un pas endavant i explorin i apliquin totes les mesures que els semblin adequades per mitigar els efectes d’aquesta llei a les aules.
#sensenormalitat

Us podeu descarregar aquí la nota de premsa

XEI-quadrat-groc

La XEI s’enlaira!

presentaciofapaccat1Famílies i docents impulsem una Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE (XEI) per tal d’organitzar des de la base una campanya de desobediència a la LOMCE. La Xarxa s’ha presentat avui, 27 de maig en la FaPaC junt amb el Manual de resistència activa.

La Xarxa, que és una de les línies d’acció inclosa al Manual de la FaPaC, vol ser un aparador que visibilitzi el malestar social que provoca aquesta norma i un espai que ens permeti sentir-nos acompanyats a tots els docents i famílies que ens proposem explorar fórmules de resistència activa amb l’objectiu d’atenuar els efectes nocius de la llei al nostre sistema educatiu i en la nostra escola.

En l’acte de presentació, la FaPaC ha fet una crida a totes les AMPA a adherir-se a la Xarxa d’Escoles Insubmises per tal de significar-se públicament contra la LOMCE i establir fórmules de resistència activa.

Manual de resistència activa

 

La premsa i els medis se’n fan ressò!